Log Masuk

Pengurusan eDirektori

Sistem Pengurusan eDirektori ini hanya sistem SEMENTARA yang direplikasi daripada Sistem Latihan Bersepadu (SLB). Sistem ini adalah bertujuan untuk pengemaskinian senarai warga KPKT selepas Penstrukturan Semula Organisasi.