DIREKTORI WARGA KPKT

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 24, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya
03-8000 8000
03-8891 3190
jpspn.kpkt.gov.my