DIREKTORI WARGA KPKT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROJEK
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 5-9, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya
03-8891 3601 / 3993 / 3995 / 3990
03-8891 3490
www.kpkt.gov.my